Privacy- en cookieverklaring

Liedje aan de muur respecteert de privacy van haar gebruikers. Zij verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Liedje aan de muur, gevestigd op Frisolaan 2, 7316 DB Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.liedjeaandemuur.nl/ 

Frisolaan 2 7316 DB Apeldoorn

M: info@liedjeaandemuur.nl

T: 06-14178323

KvK: 08150023

BTW: NL001420620B63

 

Marloes Reijenga is de Functionaris Gegevensbescherming van Liedje aan de muur. Zij is te bereiken via info@liedjeaandemuur.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer jij producten bestelt bij Liedje aan de muur of een contactformulier op de website invult, dan vraagt Liedje aan de muur een aantal gegevens van je. Alleen de gegevens die je zelf verstrekt worden door Liedje aan de muur verwerkt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Rekeningnummer

 

​Liedje aan de muur verwerkt bovenstaande gegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van jouw betaling
 • om je een factuur te kunnen sturen die voldoet aan de wettelijke eisen voor facturen
 • om goederen en diensten bij je af te leveren
 • om een aan Liedje aan de muur betaald bedrag aan jou te kunnen retourneren, wanneer dit volgens de algemene voorwaarden van Liedje aan de muur van toepassing is
 • om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Liedje aan de muur verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Geautomatiseerde besluitvorming

 

Liedje aan de muur neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Liedje aan de muur) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wanneer je je uitschrijft voor mailtjes van Liedje aan de muur, worden jouw gegevens zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand vernietigd.

Wanneer je klant geworden bent bij Liedje aan de muur, is Liedje aan de muur wettelijk verplicht jouw gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze termijn worden jouw gegevens vernietigd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Liedje aan de muur verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies

Voor een zo goed mogelijk gebruik van de website van Liedje aan de muur worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door de website van Liedje aan de muur wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat wordt geplaatst waar je de website van Liedje aan de muur mee bezoekt. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar de website van Liedje aan de muur worden terug gestuurd, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je hier vinden.

 

 • Google Analytics: Liedje aan de muur maakt voor haar website gebruik van de cookies van Google Analytics. De gegevens die zo verzameld worden, gebruikt Liedje aan de muur om de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en te kunnen zien welke informatie bezoekers van de website het meest waardevol vinden. Ook de gegevens die op deze manier verzameld worden kan Liedje aan de muur niet herleiden tot namen of e-mailadressen

 

Op de website of Facebookpagina van Liedje aan de muur tref je ook regelmatig links naar andere websites aan. Het kan zijn dat deze externe websites ook gebruik maken van cookies. Raadpleeg daarvoor de privacyverklaring van de betreffende websites

 

Wanneer je de cookies die Liedje aan de muur gebruikt wilt uitschakelen of verwijderen, dan kun je dit doen via je browserinstellingen. Gebruik de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen of ga naar de website Your Online Choices voor meer informatie. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Liedje aan de muur en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@liedjeaandemuur.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Liedje aan de muur wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Liedje aan de muur neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Liedje aan de muur heeft passende technische maatregelen genomen (een SSL certificaat) om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking via de website of het gewone (niet geautomatiseerde) mailsysteem van Liedje aan de muur.  Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@liedjeaandemuur.nl.